Cọc yên dài Cruzee

230,000 VND

Cọc yên dài Cruzee được thay thế vào xe khi bé đến 4-4,5 tuổi để đáp ứng được chiều cao ngồi xe của bé. Thông thường cọc yên dài này có sẵn trong mỗi thùng xe khi bạn mua mới, chỉ trường hợp thất lạc bạn mới cần chọn cọc yên dài này.

Description

Cọc yên dài Cruzee được thay thế vào xe khi bé đến 4-4,5 tuổi để đáp ứng được chiều cao ngồi xe của bé. Thông thường cọc yên dài này có sẵn trong mỗi thùng xe Cruzee khi bạn mua mới, chỉ trường hợp thất lạc bạn mới cần chọn cọc yên dài này.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cọc yên dài Cruzee”

Your email address will not be published. Required fields are marked *