Sự phấn khích của một cổ động viên nhí ngoài đường đua, khi cổ vũ cho em.