Thiết kế tuyệt đẹp với 12 chấu, vành cắt CNC với logo Cruzee bắn laser