Xe Cruzee bánh hơi màu xanh lá UltraLite Air siêu nhẹ 2.2kg