Xe Cruzee xanh dương bánh hơi UltraLite Air

Xe Cruzee xanh dương bánh hơi UltraLite Air 2,2kg