Những thay đổi trong phiên bản Cruzee mới nhất

Những thay đổi trong phiên bản Cruzee mới nhất

Phải mất 4-5 ngày nữa để lô Cruzee mới hoàn thành các thủ tục nhập khẩu và sẵn sàng đến tay các bạn nhỏ, nhưng nay tôi đã có may mắn được ngắm nhìn chiếc Cruzee mới màu vàng Gold mà Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Quacert mới đánh giá kiểm định chất lượng. Ấn tượng đầu...